Boy: Larkiyan Pepsi Ki Tara Hain

Mar 9, 2013 by

Boy: Larkiyan Pepsi Ki Tara Hain Jitna Pio DIl Nahi Bharta

Girl: Larke Wisky Ki Tara Hain Jab Chahrnay Lagte hain tu khatam ho jate hain

Related Posts

Tags

Share This