MEANING OF M O T H E R: M:R...

Aug 25, 2011 by

MEANING OF M O T H E R: M:”M Y M O M” O:”O B L I G E” T:”T E R R I F I C” H:”H O N E S...

read more

Maa…!!!

May 11, 2011 by

Maa…!!! Mera Dil Ro Raha Hai..!! Maa…!!! Meri Ankhoon Mein Nami Hai..!! Maa…!!! Mera Dil Dard Mein Dooba Hai..!! Maa..!!! Mujhe...

read more